Recursos de l’activitat

ON ÉS L’AIGUA

Abans de l'activitat...

On és l'aigua

Activitat 1

Bernat Pescaire

Per saber més

durant l'activitat...

Guia per a mestres

On és l'aigua

On és l'aigua

Activitat 2

On és l'aigua

Conte La fada i l'aigua

On és l'aigua

Activitat 3

... després de l'activitat

Exemple video

Exemple video