ON ÉS L’AIGUA?

Activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l’aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana.

S’introdueixen les propietats físiques i orgalolèptiques de l’aigua i es fomenten bones pràctiques en relació al consum. S’utilitza com a potencialitat la necessitat de canviar el focus d’atenció dels infants durant períodes perllongats de temps, i per això, es divideix en dues parts: part de concentració i part d’expansió:

 • La primera de les parts, està enfocada des de la metodologia activa i participativa, dirigida per l’educador i cercarà generar un espai d’aprenentatge des del relat i l’experimentació.
 • La segona es centrarà amb el joc lliure tot utilitzant materials pensats específicament per a continuar treballant els objectius, de tal manera que es promogui la consolidació dels continguts treballats a la primera part.

L’activitat, per garantir la seguretat de totes les persones participants, es realitzarà únicament a les escoles.

A qui s'adreça

Alumnes de 2n cicle d’educació infantil.

Objectiu

 • Descobrir els diferents llocs on podem trobar aigua: a la naturalesa i a casa.
 • Prendre consciència de la necessitat de l’aigua a la vida quotidiana.
 • Introduir-se a les propietats físiques i organolèptiques de l’aigua.
 • Fomentar algunes bones pràctiques en relació al consum responsable de l’aigua.

Competències bàsiques

 • Capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 • Capacitat d’aprendre a conviure i habitar el món

Mesures COVID-19

 • L’educadora portarà els EPI’s necessaris per al desenvolupament segur de l’activitat.
 • L’educadora portarà gel hidroalcohòlic per desinfectar mans abans de l’accés de cada aula i quan surti de la mateixes.
 • L’educadora vetllarà per què es mantinguin les distàncies de seguretat (entre ella i el grup classe).
 • Els alumnes no manipularan material, només el tocarà l’educadora.
 • L’educadora seguirà les mesures de seguretat marcades per cada centre educatiu i cada centre informarà de les mesures, amb la màxima antel·lació possible,

Desenvolupament

 • Dates de realització i horarisFebrer, març i abril de 2021, als matins.
 • Durada60 minuts
 • Nombre alumnes per sessió1 grup classe
 • Lloc de realitzacióal centre educatiu
 • Costgratuït

Observacions

Participació limitada a les línies d’un mateix curs per centre educatiu.  

Reserva la teva visita