Activitats educatives


3 a 5 anys

On és l’aigua?

Activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l’aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana. 

Saber +

6 a 9 anys

Dins l’aigua

Joc de simulació col·lectiu per part dels alumnes sobre l’aigua i la seva gestió municipal, distingint-ne les fases i qualitat i remarcant la importància de la preservació del recurs.

Saber +
 

10 a 14 anys

El recorregut de l’aigua. Des del labavo fins el riu

Els més grans, d’entre 10 i 14 anys, visiten la depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sabadell Riu Ripoll. Aquesta activitat pretén fer entendre el procés de la depuració de l’aigua.

Saber +

15 a 16 anys

Aprenem, reflexionem i sensibilitzem sobre l’aigua!

Projecte pedagògic qual els alumnes facin un procés de reflexió i aprenentatge sobre l’ús de l’aigua per després poder ser divulgadors de bones pràctiques entre la seva comunitat.

Saber +